2 x KSA PSK ZERBST

04.08.2019 00:00

Na této klubovce v Německu byl jen Denis.Posuzoval pan Milan Došen a paní Eva Vadocz,ocenění máme 2 x V1,a všechny jejich tituly a 1 x BOS.